งานแสดงการจัดหางานของคนญี่ปุ่นเพื่อบุคคลทุพพลภาพ และนักศึกษาต่างชาติ

งานนี้ก็เหมือนงานอื่นๆที่เป็นสัมมนาด้านการคัดเลือกบุคคลการเพื่อเข้าทำงาน บริษัทได้เปิดรับสมัครงานโดยการดูจุดแข็งของผู้สมัคร และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับที่บริษัทต้องการ
แต่มีงานสัมมนาหนึ่งงานที่จัดขึ้นกลางเดือนกันยายน ในกรุงโตเกียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อบุคคลทุพลภาพ ในขณะที่อีกงานเกี่ยวกับนักเรียนชาติเอเชียในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่น บริษัทหลายแห่งกำลังมองหาแรงงานหลากหลายประเภท ประกอบไปด้วยคนที่ป่วยทางจิต และคนต่างชาติ ด้วยความพยายามที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มว่าจะปรับเปลี่ยนแผนการนี้ให้ถูกกฎหมาย ตั้งแต่เดือนเมษายน จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทต่างๆ เพื่อจ้างคนที่ป่วยทางจิต และผู้พิการด้านอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการจัดตั้งอุตสาหกรรม เพื่อจัดงานการแสดงการจัดหางานนี้ บริษัทถูกคาดหวังให้คัดเลือกคนที่ป่วยทางจิตเข้าทำงานเพิ่ม รวมไปถึงคนที่มีปัญหาด้านกายภาพด้วย หรือผู้พิการที่มีความสามารถสูง
เพื่อการจ้างงานที่แตกต่างกันออกไป บริษัทจึงจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการหลายรูปแบบ และเพื่อผู้ถูกจ้างที่มีความสามารถ
บริษัทNode ตัวแทนของบริษัทManpower มีกลุ่มเป้าหมายไปที่นักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่บริษัทที่เข้าร่วมงาน จะเป็นสมาชิกของสมาคมชาติเอเชียใต้ ผู้ที่จัดงานสัมมนาขึ้นมาที่กรุงโตเกียวในช่วงกลางเดือนกันยายน มีทั้งหมด7บริษัทที่เข้าร่วม รวมไปถึงในด้านของการพยาบาล และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มของนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน มีประมาณ 30 ประเทศ จากประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศเวียดนาม และประเทศไทย
ในงานสัมมนา บริษัทที่เข้าร่วมจะได้รับการอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ทำงาน (work permit) เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถูกจ้างชาวต่างชาติ ในขณะที่นักศึกษาได้รับคำแนะนำเรื่องการสัมภาษณ์งานไปด้วย
“พวกเรากำลังมองหาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถมาทำงานกับเราได้ เมื่อตอนเราก้าวไปสู่ตลาดอาเซียน” บริษัทหลักทรัพย์ Tact Home ในกรุงโตเกียวกล่าว
นักศึกษาต่างชาติได้รับการต้อนรับอย่างดี
“ฉันต้องการทำงานในภาคที่ฉันสามารถใช้ทักษะความรู้ด้านการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ฉันอยากแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย” นักศึกษาหญิงจากประเทศไทยผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนา กล่าว
ตั้งแต่งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี2014 บริษัทNode ได้จัดงานสัมมนาจัดหางานกว่า 10งานแล้ว โดยเชิญนักศึกษาจากประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม แล้วยังมีบริษัทที่สนใจจ้างงานพวกเค้าอีกด้วย
ตามที่รัฐบาลให้การสนับสนุนองค์กรกิจการนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น จำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นโดยรวมทั้งหมด 239,287 คนในเดือนพฤษภาคม 2016 เพิ่มขึ้น 14.8% จากปีก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศอาเซียน คิดเป็นมากกว่า1ส่วน4ของนักศึกษาทั้งหมด
“จากการสอบถามจากบริษัทที่กำลังหาแรงงานที่พร้อมในการทำงาน มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ” บริษัทNodeกล่าว
อีกส่วนหนึ่งของงานสัมมนาช่วงเดือนกันยายน บริษัทคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน ได้จัดส่วนของการสัมภาษณ์งานเพื่อคัดเลือกบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงาน โดยจัดให้มีบริษัททั้งหมด20แห่ง และงานทั้งหมด 40งาน
“จากที่ดูตารางการจ้างงานของคนที่มีปัญหาทางจิต พวกเราต้องการให้รักษาแรงงานที่มีความสามารถ เพื่อการทำงานระยะยาว” กล่าวโดยคุณ เคซูเกะ โทโคโยะ ประธานบริษัท Takes
“จากการประชุมกับผู้สมัครโดยตรงนั้น เราสามารถรู้ได้เลยว่า คนไหนมีบุคลิกภาพอย่างไร และมีลักษณะนิสัยอย่างไร รู้ในส่วนที่เราไม่สามารถอ่านเจอได้บนฟอร์มสมัครงาน” โทโคโยะ กล่าว หลังจากเข้าร่วมสัมภาษณ์
ผู้ที่หางานได้รับผลประโยชน์จากงานเหล่านี้ เพราะว่าพวกเขาได้รับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับงานหลายงานในเวลาเดียวกัน
“ฉันดีใจที่ฉันสามารถติดต่อได้หลายบริษัท” หนึ่งในผู้เข้าร่วมกล่าว อีกคนกล่าวว่า “ฉันรู้สึกดีที่ได้รู้ว่าฉันสามารถทำงานในบริษัทแต่ละแห่งได้อย่างไร”
บริษัทLitalico ผู้ให้บริการทางด้านการจัดหางาน และการศึกษา สำหรับบุคคลทุพพลภาพ กล่าวว่า การตอบรับของบุคคลเหล่านี้ ในการมาสัมภาษณ์งานนั้นได้รับการตอบรับอย่างดี
บริษัทที่เป็นเจ้าภาพร่วมในงานเดือนกันยายน กับบริษัทสรรคาบุคลากรเพื่อเข้าทำงาน
“พวกเราจะจัดการการสัมภาษณ์ให้มีมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่จัดที่กรุงโตเกียว แต่พวกเราจะไปจัดในเมืองอื่นๆด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างงานให้แก่บุคคลทุพพลภาพได้อย่างทั่วถึง” บริษัทดังกล่าว ได้กล่าวไว้