ประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงการขอถิ่นที่อยู่เพื่อความทันสมัยหรือไม่?

ในปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังตัดสินใจว่าจะให้มีการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาด้านการ์ตูนอะนิเมชั่น การออกแบบ และการทำอาหารแบบมืออาชีพ ตามรายงานจากสื่อJapan Times จุดประสงค์คืออะไร? เพื่อทำให้นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาเหล่านี้จบการศึกษาแล้วสามารถหางานทำไดง่ายยิ่งขึ้น นี่เป็นข้อเสนอที่เข้าใกล้ปัญหามากขึ้น บวกกับสาเหตุว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญจึงออกมากล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น

สนับสนุนอุตสาหกรรมงานเขียนของประเทศญี่ปุ่น
ตามที่ประเทศญี่ปุ่นมีเป้าหมายในการส่งเสริมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในต่างประเทศ การคงไว้ของความสามารถพิเศษที่เหมาะสม เป็นปัญหาที่วิกฤติของความเท่าเทียมกัน กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ การก้าวเข้ามาสู่การเรียกร้องถึงความเปลี่ยนแปลง เพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัย ปัจจุบันสถานะของผู้อยู่อาศัย มีความจำเป็นสำหรับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ สถานะนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ “พวกเขาสามารถใช้ความรู้เฉพาะทาง และเทคนิคต่างๆที่พวกเขาได้รับจากโรงเรียนอาชีวะศึกษา หรือมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น กล่าวโดยสื่อJapan Times

ขยายโอกาสให้กว้างขึ้น
อย่างไรก็ตาม การขอสถานะถิ่นที่อยู่อาศัยสำหรับการทำงานนั้นถูกจำกัด สำหรับทักษะวิชาชีพขั้นสูง โครงการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ กล่าวว่า มันเป็นอันตรายสำหรับคนทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมสารัตถะ ผู้ซึ่งอาจมีบทบาท และความรับผิดชอบที่ซับซ้อนน้อยกว่า ในขณะที่พวกเขาเข้ามาทำงานแบบใช้แรงงาน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ ทางรัฐบาลกำลังประเมินว่าควรอนุญาตในระยะยาวมากกว่า2ปี หรือยาวนานจนกระทั่งถูกเลิกจ้างดีหรือไม่
ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัย รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาว่าจะต่อระยะเวลาให้กับนักศึกษาต่างชาติสามารถอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อหางานได้ ในปัจจุบันผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วเพียง6เดือน เพื่อหางาน แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ระยะเวลาเท่านี้ยังไม่เพียงพอสำหรับความรับผิดชอบของพวกเขา เพื่อทำโครงการจบการศึกษา

คิดถึงเรื่องของระยะเวลาที่ควรจะเปลี่ยนให้เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ดี? อย่างเร็วที่สุดการขอถิ่นที่พักอาศัยจะมีผลบังคับใช้ในปีถัดไป ตามงานช่วยระยะเวลาของการวิจัย ที่ทางรัฐบาลจะสำรวจจากทั้งด้านอุตสาหกรรม และด้านวิชาการ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่ดีที่สุดเพื่อให้มีผลบังคับใช้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
โจอันนาเคยทำงานในส่วนของการจัดการทางด้านการศึกษาระดับสูง มาเป็นระยะเวลาหลายปี ที่สถาบันวิจัยชั้นนำ ก่อนจะผันตัวมาเป็นนักเขียนอิสระ เธออาศัยอยู่ที่รัฐWhite Mountains ที่สวยงามของเมืองNew Hampshire กับครอบครัวของเธอ